Полезно за абонатите на ВиК дружествата, на които им предстои смяна на водомер

Гамата от първокласни услуги, които предлага опитно ВиК дружество със сигурност включва и демонтаж и монтаж на водомер. На територията на цялата страна все повече домакинства се доверят при аварии с измервателния уред на експерти, които имат нужния лиценз за провеждане на такива ремонтни мероприятия. Водомера е важен, специфичен измерващ аксесоар от водопроводната система, при който има две основни причини да бъде демонтиран стария и да бъде поставен новия такъв. Характера на услугата демонтаж и монтаж на водомер се отнася до способност, познания и опит за провеждане на такива дейности, които са свързани с премахването на дефектния уред от инсталацията и поставянето на изправен. В следващите редове ще ви представим няколко наистина важни стъпки, които е добре да знаете от обща култура преди да предприемете ефективни действия по демонтаж на авариралия измервателен уред.

Защо не бива да се отлага смяната на водомера

Повредата на един водомер може да се дължи на няколко причини:

  • При хода на неговото експлоатиране е ясно, че в даден момент могат да настъпи неизбежна необходимост за смяна поради дефект. Самия дефект може да се прояви в неконтролирано отчитане на вода, потенциално преминала през измервателния уред, но реално не изразходена от домакинството. Сигнал за това са сериозните сметки за вода, начислени от дружеството доставчик;
  • Дори да работи в норма един водомер може да се окаже за смяна и в случаи, че неговия експлоатационен период е изтекъл. Времето на ефективна работа варира между 10 и 15 години в зависимост от описания срок в договора между абоната и дружеството. За да бъдат избегнати възникнали дефекти, които са причина за спирането на водомера, което ще доведе до ощетяване на ВиК дружеството е от значение да се извърши демонтаж и монтаж на нов водомер в съответния срок.

Не е правилно да се отлага смяната на водомера, тъй като последиците както за самите абонати така и за дружеството не са особено приятни. Идеята ни е да се акцентира на този момент от ежедневието ни, защото когато се разходва даден ресурс ние дължим на доставчика на услугата съответно финансово измерение, което се базира именно на показанията на уреда.

Кои водопроводчици имат възможността да извършат демонтаж и монтаж на водомер

Спецификата на провеждане на услугата касае опит, компетентност и познания. Вероятно всеки водопроводчик може да се справи с демонтирането на водомер и поставянето на нов. Но пък дали има нужната оторизация за това? За да се гарантира законосъобразност на процеса има значение дали съответния екип разполага с лиценз. Лиценза е от решаващ момент за това, когато изпаднете в подобна ситуация и се наложи да търсите специалист наистина е приоритет да селектирате само онези Вик услуги, които разполагат с лиценз.Водомер

Защо е нужно водопроводната фирма да бъде лицензирана? Въпросът  е изключително важен и отговорите, които ще изложим определено имат значение за това да има законова акредитация за провеждане на демонтаж и монтаж и на измервателните уреди. Само така се гарантира:

  • Качества на Вик специалистите;
  • Гаранция за изпълнение на списъка от изисквания за сваляне на един водомер от системата;
  • Монтаж ,съобразен изцяло с нормите за ефективност и функциониране на уреда прецизно;
  • Документално оформени протоколи, които да отговарят на всеки етап, свързан с узаконяването на новия измервателен уред.

Строго специфична е материята и наистина е определящо за всяко едно домакинство, независимо от това дали е абонат на Софийска вода АД или друго ВиК дружество да се вземат под внимание наличието на лиценз както и компетентност на водопроводчиците, които ще проведат ремонтните действия. Потреблението на вода е важно за пълноценния ни живот, о качеството ѝ има значение за нашето здраве и битови потребности. За да гарантира на своите клиенти това от ВиК дружествата разчитат на лицензирани компании, които могат да извършват подмяна на водомери, работещи прецизно и точно в полза както на потребителите така и на самите дружества.

This entry was posted in Други Рекламни Публикации. Bookmark the permalink.